پرورش شترظرفیتی مهم برای رونق اقتصادی سمنان است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟