پل صدر عامل ترافیک است یا مانع؟ | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟