پنج روستای استان سمنان تا سال 97 از مدار آبرسانی با تانکر خارج می شود | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟