پوش کشان، آغاز سوگواری محرم در شاهرود. عکس: مهسا شانیان | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟