چرا مردم اشتغالزایی سال ۹۴ و ۹۵ را باور نکردند؟ | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟