چربی پوست در افراد به صورت ژنتیکی و از بدو تولد وجود دارد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟