چشم انداز توسعه اقتصادی سمنان بدون طرح آمایش سرزمینی مبهم است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟