چهار هزار میلیارد ریال در بخش گردشگری سمنان جذب شد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟