چه کسی باید برای عقب ماندگی در عدالت عذرخواهی کند؟ | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟