کاروان زیر سایه خورشید به 20 روستای سمنان می روند | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟