کاهش و ثبات قیمت ارز در بازار ادامه یابد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟