کسانی که تمکن دارند وقف کنند که این وقف برایشان باقیات و صالحات است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟