کمبود آب مهمترین چالش اجرای طرح های توسعه ای در سمنان است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟