کمبود آب نباید مانعی برای رونق بخش صنعت و افزایش اشتغال در سمنان باشد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟