کمبود آب نباید مانع اجرای طرح های توسعه اقتصادی در سمنان شود | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟