گله مندی برخی مردم میامی از تعطیلی بهسازی و آسفالت عباس آباد-کاهک | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟