یعنی من با ۹متر عمامه مسلمان نیستم؟/به جنتی گفتم مردم من را سوار ماشین می‌کنند یا شما را؟ | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟