یک کف دست نان یعنی چقدر؟ + کالری یک کف دست نان سنگک, بربری و لواش | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟