10 واحد بومگردی در استان سمنان مجوز فعالیت گرفتند | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟