15 گروه جهادی به مناطق محروم شاهرود فرستاده شدند | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟