میزگرد ‘بافت فرسوده چالشها و راهکارها’ در خبرگزاری ایرنا سمنان برگزار شد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟