میزگرد ‘پسته محصول راهبردی استان سمنان’ در ایرنا برگزار شد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟