1600 میلیارد ریال صرف ساخت سد فینسک سمنان می شود | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟