17 روستای شاهرود و دامغان با تانکر آبرسانی می شود | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟