2 هزار مسکن روستایی سمنان بیمه می شود | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟