20 درصد مشترکان آب روستاهای سمنان کنتور ندارند | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟