23 هزار میلیاردریال در صنعت و معدن سمنان سرمایه گذاری شد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟