30 درصد از واحدهای صنعتی استان سمنان با معضل کمبود آب مواجه است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟