30 درصد روستاهای استان سمنان با چالش کم آبی و خشکسالی مواجه است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟