30 درصد ساختمان های مسکونی و تجاری دامغان فرسوده است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟