3000 هکتار زمین سمنان برای نیروگاه بادی و خورشید اختصاص یافت | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟