35 واحد تولیدی با سرمایه گذاری خارجی در دست احداث است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟