38 مصدوم واژگونی اتوبوس مشهد – کرمانشاه تحت درمان هستند | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟