میزگرد 'ضرورت تغییر الگوی کشت' در شاهرود برگزار شد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟