50 روستای سمنان با تانکر آبرسانی سیراب می شود | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟