593 معدن سمنان برای چهار هزار نفر اشتغالزایی دارد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟