60 درصد روستاییان استان سمنان طرح های الگوی مصرف آب را رعایت نمی کنند | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟