60 درصد واحدهای صنعتی نیمه فعال استان سمنان به چرخه تولید برگشت | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟