60 ورزشکار نابینا و کم بینا به مسابقات جاکارتا اعزام می شوند | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟