65 درصد تفاهم‌نامه سرمایه گذاری بخش خصوصی در سمنان در مرحله اجرا قرار دارد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟