700 هزار راس دام سبک عشایر سمنان مایه کوبی شد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟