82 درصد زکات صرف کمک به مددجویان کمیته امداد شد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟