اجتماعي | سايت خبري شاهرود - Part 5 جزئیات تمام پیشنهادات مزدی شورای‌عالی کار/ «کار» کارگر در سال ۹۷ چقدر می‌ارزد؟ اولین بار در سایت خبری تحلیلی افق. پدیدار شد.

" />