سياسي | سايت خبري شاهرود - Part 2 رئیس جمهور تعیین حقوق و دستمزد را جزو اختیارات شورای عالی کار می داند اولین بار در سایت خبری تحلیلی افق. پدیدار شد.

" />