ورزشي | سايت خبري شاهرود
تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 ژاپن 1 1 0 0 2 1 1 3 2 سنگال 1 1 0 0 2 1 1 3 3 لهستان 1 0 0 1 1 2 -1 0 4 کلمبیا 1 0 0 1 1 2 -1 0" />