ورزشي | سايت خبري شاهرود - Part 2
تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 اروگوئه 3 3 0 0 5 0 5 9 2 روسیه 3 2 0 1 8 4 4 6 3 عربستان سعودی 3 1 0 2 2 7 -5 3 4 مصر 3 0 0 3 2 6 -4 0" />