شاهرود | سايت خبري شاهرود - Part 2199

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شاهرود از لغو سخنرانی عباس سلیمی‌نمین، مدیر دفتر مطالعات و تاریخ تدوین ایران که قرار بود در روز دانشجو در دانشگاه شاهرود به تبیین جنبش دانشجویی بپردازد، خبر داد.

" />