شاهرود | سايت خبري شاهرود - Part 2349 بازدید رئیس مرکز توسعه روابط بین الملل در علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از دانشگاه آزاد شاهرود
شاهرود پرس : رئیس مرکز توسعه روابط بین الملل در علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در بازدید خود از دانشگاه آزاد شاهرود گفت : جاهایی که علم به اوج می رسد به عرفان کمتر توجه می شود و بالعکس و مشاهده می کنیم شاهرود تنها شهری است که علم و عرفان در کنار هم در آن رشد خوبی داشته است .
" />