اخبار|خبر|ورزشی|سیاسی|جالب|دیدنی|اجتماعی|دانشگاه|شاهرود|شاهرود نيوز|shahroodnews|تصاویر|عكس| - Part 2 به گزارش ورزش 3 پیتر چک امروز بصورت رسمی با عقد قراردادی به ارزش 11 میلیون یورو از چلسی به آرسنال منتقل شد " />