واکنش بیژن بنفشه خواه به دریافت مجوز حبیب بعد از فوتش بیژن بنفشه خواه بازیگر سریال های طنز تلوزیون در واکنش به دریافت مجوز حبیب محبیان یک سال و نیم بعد از مرگش پستی را منتشر کرد.